Suomenpystykorva

 

rodut_suomenpystari.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTUMÄÄRITELMÄ
Suomenpystykorva

Alkuperämaa:
Suomi

Käyttötarkoitus:
Pääasiassa metsäkanalintujen, jossain määrin myös pienpetojen, vesilintujen ja hirvenmetsästyksessä käytettävä koira. Metsästysintoinen varsin itsenäisesti, mutta kuitenkin yhteistyöhaluisesti riistalla työskentelevä koira, joka ilmaisee riistan haukkumalla

Lyhyt historiaosuus:
Rodun alkuhistoria on tuntematon. Tiedetään kuitenkin, että jo satoja vuosia sitten on suomenpystykorvan tyyppistä koiraa käytetty kaiken riistan metsästämiseen koko maassa. Alunperin asetettiin päätavoitteeksi saada hyvä puuhun haukkuva lintukoira, joka on myös kaunis. Kun rotuun otto aloitettiin 1890 luvulla, löydettiin tyypiltään ja käyttötarkoitukseltaan samankaltaisia yksilöitä lähinnä maan itäisistä ja pohjoisista osista. Ensimmäiset rotumerkit hyväksyttiin 1892. Rodun ensimmäinen erikoisnäyttely järjestettiin jo samana vuonna ja ensimmäinen linnunmetsästyskoe 1897. Nykyisin rotu on Suomessa ja Ruotsissa hyvin yleinen. Se on kehitetty puhtaasta luonnonkannasta ja liittyy vankasti suomalaiseen kulttuuriin. Suomenpystykorva nimettiin Suomen kansalliskoiraksi vuonna 1979.

Yleisvaikutelma:
Keskikokoa pienempi, lähes neliömäinen, rakenteeltaan kuiva, kiinteä ja hyväryhtinen koira. Keskikokoa pienempi, lähes neliömäinen, rakenteeltaan kuiva, kiinteä ja hyväryhtinen koira.

Tärkeitä mittasuhteita:
Rungon pituus on sama kuin säkäkorkeus. Rinnan syvyys on hieman pienempi kuin puolet säkäkorkeudesta. Kuono pituuden suhde kallon pituuteen on noin 3:4. Kallo on hieman leveyttään pitempi, leveys on sama kuin syvyys.

Käyttäytyminen/luonne:
Vilkas, tarmokas, rohkea ja peräänantamaton. Voi olla vieraita kohtaan hieman pidättyväinen, mutta vihaisuutta ei sallita.

Pää:

Kallo-osa:
Ylhäältä katsottuna munanmuotoinen, tasaisesti korvia kohti levenevä, levein kohta korvien välissä. Päälaki on sekä sivusta että edestä katsottuna hieman kaartuva. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat lähes yhdensuuntaiset. Otsauurre on hyvin matala. Kulmakaaret ja niskakyhmy ovat hieman havaittavissa.

Otsapenger:
Loiva, kuononselän ja kallolinjan välinen kulma on selvä.

Kirsu:
Pienehkö, pikimusta.

Kuono-osa:
Kuono kapea, kuiva, päältä ja sivulta katsoen tasaisesti kapeneva. Kuononselkä on suora. Alaleuka on selvästi näkyvä.

Huulet:
Tiiviit, ohuehkot ja hyvin sulkeutuvat. Hyvä pigmentti.

Leuat/Hampaat/Purenta:
Leuat voimakkaat. Hampaat ovat hyvin kehittyneet, symmetrisesti kiinnittyneet, normaali hammaskaavio. Tiivis leikkaava purenta.

Posket:
Poskikaaret ovat hieman korostuneet.

Silmät:
Keskikokoiset, mantelinmuotoiset, hieman vinot, mieluimmin tummat. Ilme on eloisa ja tarkkaavainen.

Korvat:
Melko ylös kiinnittyneet, aina pystyt. Suhteellisen pienet, teräväkärkiset, hienokarvaiset, erittäin liikkuvaiset.

Kaula:
Jäntevä, näyttää uroksella tuuhean karvapeitteen johdosta lyhyehköltä, nartulla keskipitkältä. Ei löysää kaulanahkaa.
Ylhäältä katsottuna munanmuotoinen, tasaisesti korvia kohti levenevä, levein kohta korvien välissä. Päälaki on sekä sivusta että edestä katsottuna hieman kaartuva. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat lähes yhdensuuntaiset. Otsauurre on hyvin matala. Kulmakaaret ja niskakyhmy ovat hieman havaittavissa.

Otsapenger:
Loiva, kuononselän ja kallolinjan välinen kulma on selvä.

Kirsu:
Pienehkö, pikimusta.

Kuono-osa:
Kuono kapea, kuiva, päältä ja sivulta katsoen tasaisesti kapeneva. Kuononselkä on suora. Alaleuka on selvästi näkyvä.

Huulet:
Tiiviit, ohuehkot ja hyvin sulkeutuvat. Hyvä pigmentti.

Leuat/Hampaat/Purenta:
Leuat voimakkaat. Hampaat ovat hyvin kehittyneet, symmetrisesti kiinnittyneet, normaali hammaskaavio. Tiivis leikkaava purenta.

Posket:
Poskikaaret ovat hieman korostuneet.

Silmät:
Keskikokoiset, mantelinmuotoiset, hieman vinot, mieluimmin tummat. Ilme on eloisa ja tarkkaavainen.

Korvat:
Melko ylös kiinnittyneet, aina pystyt. Suhteellisen pienet, teräväkärkiset, hienokarvaiset, erittäin liikkuvaiset.

Kaula:
Jäntevä, näyttää uroksella tuuhean karvapeitteen johdosta lyhyehköltä, nartulla keskipitkältä. Ei löysää kaulanahkaa.

Runko:

Säkä:
Selvästi erottuva, etenkin uroksilla.

Selkä:
Lyhyehkö, suora ja jäntevä.

Lanne:
Lyhyt ja lihaksikas.

Lantio:
Keskipitkä ja hyvin kehittynyt. Hieman viisto.

Rintakehä:
Pitkä, lähes kyynärpäiden tasolle ulottuva, ei kovin leveä. Kylkiluut ovat himan kaarevat, eturinta on selvä, ei kovin voimakas.

Alalinja ja vatsa:
Vatsaviiva on himan kohoava.

Häntä:
Kiertyy tarmokkaasti tyvestä alkaen kaaressa eteenpäin tiiviisti selän myötäisesti, alas ja loivasti taaksepäin puristuen reittä vasten hännän kärjen ulottuessa reiden keskikohdalle. Ojennettuna häntä ulottuu suunnilleen kinnerkulmaan.

Eturaajat:

Yleisvaikutelma:
Edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset. Luusto on keskivahva. Olkavarsi on hieman lapaa ja kyynärvartta lyhyempi.

Lavat:
Tiiviisti kiinnittyneet, hyvin liikkuvat, verrattain pystyt.

Olkavarret:
Hieman lapaluuta lyhyemmät, hieman viistot ja voimakkaat.

Kyynärpäät:
Lavan yläkärjen kautta vedetyn pystysuoran linjan etupuolelle, suoraan taakse suuntautuneet.

Kyynärvarret:
Melko vankat, pystysuorat.

Ranteet:
Joustavat.

Välikämmenet:
Keskipitkät, hieman viistot.

Käpälät:
Pyöreähköt ns. kissankäpälät. Varpaat ovat tiiviit ja hyvin kaareutuvat. Päkiät ovat kimmoisat, aina mustat ja sivuilta tiheän karvan suojaavat.
Edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset. Luusto on keskivahva. Olkavarsi on hieman lapaa ja kyynärvartta lyhyempi.

Lavat:
Tiiviisti kiinnittyneet, hyvin liikkuvat, verrattain pystyt.

Olkavarret:
Hieman lapaluuta lyhyemmät, hieman viistot ja voimakkaat.

Kyynärpäät:
Lavan yläkärjen kautta vedetyn pystysuoran linjan etupuolelle, suoraan taakse suuntautuneet.

Kyynärvarret:
Melko vankat, pystysuorat.

Ranteet:
Joustavat.

Välikämmenet:
Keskipitkät, hieman viistot.

Käpälät:
Pyöreähköt ns. kissankäpälät. Varpaat ovat tiiviit ja hyvin kaareutuvat. Päkiät ovat kimmoisat, aina mustat ja sivuilta tiheän karvan suojaavat.

Takaraajat:

Yleisvaikutelma:
Voimakkaat, takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, keskisuuret kulmaukset. Luusto on keskivahva. Reisi on hieman säärtä pitempi.

Reidet:
Keskipitkät, leveähköt ja vahvalihaksiset.

Polvet:
Eteenpäin suuntautuneet, polvikulmat ovat keskisuuret.

Sääret:
Jäntevät.

Kintereet:
Kohtuullisen matalalla, kinnerkulma on keskisuuri.

Välijalat:
Lyhyehköt ja voimakkaat, pystyasentoiset.

Käpälät:
Hieman etukäpäliä pitemmät, muuten samanlaiset kuin etukäpälät. Kannukset poistetaan.

Liikkeet:
Keveät, maatavoittavat ja vaivattomat. Vaihtaa herkästi ravin laukaksi, joka on mieluisin liikuntamuoto. Raajojen liike on yhdensuuntaista. Syöksyessään riistan perään räjähtävän nopea.

Iho:
Kauttaaltaan tiivis ja poimuton.

Karvapeite:

Karva:
Rungossa pitkähköä, puolipystyä, niskassa ja selässä jäykempää. Päässä ja raajoissa, lukuun ottamatta raajojen takaosaa lyhyttä ja ihonmyötäistä. lapojen jäykkä karva on varsinkin uroksilla huomattavasti pitempää ja karkeampaa. Reisien takaosassa ja hännässä karva on pitkää ja tuuheaa. Pohjavilla on lyhyttä, pehmeää, tiheää ja vaaleaa.

Väri:
Selkäpuolelta puna- tai kellertävänruskea, väri mieluimmin kirkas. Korvien sisustan, poskien, leuanaluksen, rinnan, vatsan, raajojen sisäpuolien samoin kuin reisien takaosan karvat ja häntäkarvat ovat vaaleampia. Valkea piirto rinnassa ja hieman valkeaa väriä käpälissä sallitaan.

Koko:
Ihanne säkäkorkeus uroksilla 47 cm, nartuilla 42 cm. Sallittu poikkeama +- 3 cm.

Paino:
Uroksilla 12-13 kg, nartuilla 7-10 kg.

Virheet:
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.
- turpea pää
- karkea kuono
- heikosti kehittynyt alaleuka
- terävässä kulmassa eteenpäin suuntautuneet, sivuille tai kärjestään yhteen kallistuvat, taakse kaartuvat tai sisältä pitkäkarvaiset korvat
- liian taipuva ranne
- veltto häntä, samoin kuin liian tiukkakierteinen
- pitkä, pehmeä, kuten myös liian lyhyt tai ihonmyötäinen karvapeite
- jyrkkärajainen kirjavuus

Hylkäävät virheet:
- selvä ihmisvihaisuus
- velttokärkiset korvat
- lihanvärinen kirsu
- kirkkaankeltaiset tai heranväriset silmät
- ala- tai yläpurenta
- nikamavika hännässä
- runsas valkoisuus rinnassa ja/tai valkea sukka
- perusväristä selvästi poikkeavat värit
- laineikas tai kihara karvapeite

HUOM.
Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin.