Juniorimestariottelun säännöt

 1 §
Juniorimestariottelu on Suomen Harmaakoirajärjestöön kuuluvien hirvikoirarotujen valtakunnallinen kilpailu, joka on tarkoitettu voittajaluokan koirille, jotka ovat kuluvan koe­kauden marraskuun lopussa alle 30 kuukautta. Tässä ottelussa kilpaillaan koirakohtaisesta paremmuudesta Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n vahvistamien hirvenhauk­kukokeiden sääntöjen sekä näiden sääntöjen mukaisesti.

2 §
Juniorimestariottelun järjestämistä varten maa jaetaan neljään lohkoon:

Etelän lohko: Kymenläänin, Lounais-Suomen, Etelä-Hämeen, Salpausselän, Uudenmaan ja Helsingin seudun kennelpiirit.

Idän lohko: Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Suur-Savon kennelpiirit.

Pohjan lohko: Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirit.

Lännen lohko: Vaasan, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Hämeen ja Ahvenanmaan kennelpiirit.

3 §
Juniorimestariottelu toimeenpannaan vuorollaan seuraavassa järjestyksessä: Idän-, Pohjan- ja Lännen lohkoilla, joissa noudatetaan näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittua järjes­tystä siten, että Etelä-Hämeen ja Salpausselän sekä Uudenmaan ja Helsingin seudun kennelpiirit järjestävät ottelun yhdessä. Ahvenanmaan kennelpiiri ei Juniorimestariottelua järjestä. Mikäli jonkin kennelpiirin alueella ei ottelua vuorollaan voida järjestää, voidaan se Suomen Harmaahirvikoirajärjestö r.y:n hallituksen päätöksellä siirtää toisessa kennelpiirissä järjestettäväksi. Juniorimestariottelu järjestetään ensimmäisen kerran v. 1998 Etelän lohkolla Kymenläänin kennelpiirin alueella. Juniorimestariottelu järjestetään yksi (1) päiväisenä kilpailuna kulumassa olevan vuoden loka-marraskuun aikana.

4 §
Juniorimestariottelun toimeenpanoluvan myöntää se kennelpiiri, jonka alueella koe suoritetaan. Anomus on osoitettava kennelpiirin hallitukselle ja jätettävä maaliskuun loppuun mennessä.
Anomuksessa on selvitettävä seuraavat seikat:

Ilmoitus koeajasta.
Keskuspaikka ja sen kokoontumis-, ruokailu- ja majoitustilat.
Koemaastojen sijainti, joka ei saisi ylittää 80 km keskuspaikasta, ellei rotujärjestön hallitus anna siihen erityistä lupaa. Kilpailutoimikunnan kokoonpano. Yhden jäsenen nimeää rotujärjestön hallitus tai asettaa vaihtoehtoisesti yhdysmiehen. Ilmoitus rotujärjestön nimeämästä ylituomarista ja hänen varamiehestään. 

Ehdotus osanottomaksusta.

5 §
Juniorimestariotteluun valitaan kultakin lohkolta neljä (4) VOI 1 haukkunutta, rotujärjestön jäsenen koiraa, yhteensä (16) koiraa. Neljän varsinaisen edustajan lisäksi kultakin lohkolta nimetään yksi (1) VOI 1 haukkunut varakoira, joka kilpailee vain siinä tapauksessa, että varsinainen koira on estynyt tehtävästä. Koirien valinnan kahden voittajaluokan (VOI 1) tuloksen perusteella suorittaa lohkojen valitsijamiehet. Koirien näyttely- ja koetulokset on ilmoitettava oman kennelpiirin valitsijamiehelle kaksi viikkoa ennen junioriottelua. Valitulla koiralla on oltava näyttelystä vähintään junioriluokan laatuarvostelu HYVÄ. Juniorimestariotteluun koirat ilmoittaa kaksi (2) viikkoa ennen ottelua lohkojen puheenjohtajat.

6 §
Juniorimestariotteluun osallistuvilta koirilta peritään osallistumismaksu, jonka suuruuden vahvistaa koeluvan myöntäneen kennelpiirin hallitus. Rotujärjestö avustaa kokeen järjestäjiä summalla, joka on sama kuin vuosittain lohkovalintojen avustus (v. 2002 500 €).