Hirvenhaukkukokeet 20.8.2017-31.12.2017

KOEKAUDEN KESTÄVÄN HIRVENHAUKKUKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE 2017

Järjestämisohje

  1. Koejärjestylyistä vastaa Kainuun Hirvikoirayhdistys Ry.
  2. Koira tulee ilmoittaa kokeeseen Kainuun kennelpiirin nimeämälle kokeen ylituomarille viimeistään koepäivää edeltävänä iltana puhelimitse, samalla ylituomari pitää ylituomaripuhuttelun koesuorituksen arvostelevalle tuomariryhmälle. Ylituomarin tulee pitää kirjaa kokeeseen ilmoittautuneista koirista.
  3. Koe on suoritettava Kainuun kennelpiirin alueella (ainakin aloitettava).
  4. Koepäivän iltana koesuorituksen jälkeen tulee ryhmätuomarin puhelimitse antaa päivän koetapahtumista alustava selvitys kokeen ylituomarille, samalla sovitaan kokeen purkutilaisuus, jos sitä ei ole aiemmin jo sovittu (viimeistään viikon kuluesssa koesuorituksesta).
  5. Kokeen purkutilaisuuteen koiranohjaajan tulee ottaa mukaan koiran rekisterikirja, todistukset koiran rokotuksista, tunnistusmerkinnästä ja suoritetusta osanottomaksusta, joka on 20 € (Kainuun hirvikoirayhdistyksen tilille: FI72 4600 2420 0586 30). Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan purkutilaisuuteen.
  6. Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja pöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koe on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat.
  7. Ylituomarin tulee lähettää tarkistamansa ja vahvistamansa koepöytäkirjat ja koirakohtainen pöytäkirja viimeistään viikon kuluessa koepöytäkirjan tarkastajalle.
  8. Koira, joka on saavuttanut Suomen käyttövalionarvoon oikeuttavan koetuloksentai on saavuttanut 2 kertaa HIRV 1 tuloksen koekauden kestävässä hirvenhauk-kukokeessa, ei enään voi osallistua koekauden kestävään hirvenhaukkukokeeseen.

KOKEET 2017

Uudet palkintotuomarikortit Kainuun kennelpiirin alueella saa seuraavilta henkilöiltä.

Kajaani Jouko Heikkinen 050-5578238

Kuhmo Eero Moilanen 0400-125645

Ristijärvi Mika Tolonen 0400-186394

Suomussalmi Seppo Komulainen 044-3408400

Valitsijamies, Karjalankarhukoirat: Paavo Oikarinen ( varalla Jarmo Elfving )

Valitsijamies, Harmaat: Paavo Oikarinen ( varalla Jarmo Elfving )

Koepöytäkirjat lähetetään: Marja-Helena Ilvonen Rasinkankaantie 91

43220 MAHLU

Hirvikoirien jäljestämiskoe (HIRV-J)

20.8.-31.12. KAJAANI,

Järj. Kainuun kennelpiiri. Vastaanottavat ylituomarit:

Ilmari Tauriainen 0400-295462

Jarmo Elfving 0400-191685

Jouko Heikkinen 050-5578238

Ilmo Juntunen 040-5382049

Heikki Manninen 040-6783344

Eero Moilanen 0400-125645

Heikki Ohtamaa 050-5920697

Kalle Immonen 040-8475740

Paavo Oikarinen 0400-154522

Kauko Seppänen 040-5341770

Mika Tolonen 0400-186394


Karhunhaukun taipumuskoe (KARH)

20.8.-31.10. KAJAANI,

Järj. Kainuun kennelpiiri. Vastaanottavat ylituomarit:

Ilmari Tauriainen 0400-295462

Jarmo Elfving 0400-191685

Jouko Heikkinen 050-5578238

Ilmo Juntunen 040-5382049

Heikki Manninen 040-6783344

Eero Moilanen 0400-125645

Heikki Ohtamaa 050-5920697

Paavo Oikarinen 0400-154522

Kauko Seppänen 040-5341770

Mika Tolonen 0400-186394


HIRVENHAUKKUKOKEET 20.8. – 31.12.2017

YHDENPÄIVÄN KOKEET.

30.8. Kajaani, Mainuan koulutuskeskus, järj. Kainuun
hirvikoira yhdistys, ylit. Immonen Kalle, ilm. 14.-28.8. Leinonen Jyrki, p. 044
7344569, jyrki.leinonen@kaisanet.fi. Osm. 30,00€ FI02 4600 2420 0429 15. Koiranohjaaja
ilmoittaa maaston ja tuomarit.

2.9. Suomussalmi, Näätäpirtti, järj. Suomussalmen
kennelrengas, Näätälän erä, ylit. Tauriainen Ilmari, ilm. 14.-28.8. Vesterlund
Tero, Louekuja 4, 89600 Suomussalmi, p. 050 5388619. Osm. 35,00€ FI90 5442 0920
0138 98.

2.9. Kajaani, järj. Murtomäen erä-Ja kalaveikot, ylit.
Elfving Jarmo, ilm. viim. 29.8. Kuosmanen Minna, p.044-5316018,
minku.kassunkurun@gmail.com. Osm. 50,00€ FI08 8146 9710 0664 31. Raj. osanotto
Koiramäärää koskeva rajoitus: Rakennusliiton valitsijamiehet ilmoittavat
osallistuvat koirat. Lisät. Rakentajahaukut 2017.

9.9. Ristijärvi, Uvan Metsästäjäin maja, järj. Uvan metsästäjät, Kainuun hirvikoirayhdistys, ylit. Immonen Kalle, ilm. 20.6.-4.9. Kemppainen Ville, p. 040-774 61 02, ville.kemppainen@ristijarvi.net. Osm. 70,00€ FI61 5760 5140 0150 72. Raj. osanotto: Maastot. Lisät. Tutka palkintona. Yhdistyksen mestaruus.

16.9. Suomussalmi, Ruhtinansalmen maja, järj. Suomussalmen
kennelrengas, Ruhtinan erä, ylit. Manninen Heikki, ilm. 28.8.-11.9. Manninen
Heikki, Miilutie 6, 89600 Suomussalmi, p. 040 6783344. Osm. 35,00€ FI90 5442
0920 0138 98.

16.9. Vaala, Vaalan ampumarata, järj. Oulun seudunhirvikoirayhdistys, ylit. Pöykiö Heidi, ilm. 19.8.-2.9. Tokola Harri, p. 0405653165, harri.tokola@umen.fi. Osm. 40,00€ FI59 5740 3020 0591 66 viite 14025.Raj. osanotto: Rajoitetut maastot.

23.9. Kajaani, Mainuan koulutuskeskus, järj. Kainuun hirvikoira yhdistys, ylit. Elfving Jarmo, ilm. 28.8.-17.9. Moilanen Jouni Sakari, Pekkiläntie 80, 88610 Vuokatti,jouni.moilanen@puolanka.net. Osm. 70,00€ FI02 4600 2420 0429 15. Raj.osanotto: enintään 35 koiraa. KV-KOE.

29.9. Paltamo, Vaaran kota, järj. Kainuun hirvikoira yhdistys,ylit. Heikkinen Jouko, ilm. 11.-25.9. Leinonen Veli-Antti, p. 044 5167934, leinonen.va@gmail.com. Osm. 30,00€. Lisät. Koiranohjaaja ilmoittaa maaston ja tuomarit. Maksu paikanpäällä.

30.9. Puolanka, järj. Puolangan kennelkerho, ylit. Ohtamaa Heikki, ilm. 11.-25.9. Keränen Markus, p. 040 9636007, rantapajun@gmail.com. Osm. 60,00€ FI77 5366 0740 0111 73. Palkintona tutka.

30.9. Suomussalmi, Kuurtolan ms maja, järj. Suomussalmen kennelrengas, Kuurtolan ms, ylit. Tauriainen Ilmari, ilm. 11.-25.9. Moilanen Sari, p. 044 2847711, sari.moilanen@hotmail.com. Osm. 35,00€
FI90 5442 0920 0138 98. Lisät. Samalla Suomussalmen pitäjänmestaruuskilpailu.

30.9. Kuhmo, Juurikanjahdin maja, Vieksijoentie, järj. Kainuun hirvikoira yhdistys, ylit.
Moilanen Eero, ilm. 11.-25.9. Sirviö Antti, p. 050 3372635. Osm. 30,00€. Lisät.
Koiranohjaaja ilmoittaa maaston ja tuomarit. Maksu paikanpäällä.

6.10. Ristijärvi, Uvan metsästäjien majalla, järj. Kainuun hirvikoira yhdistys, Uvan metsästäjät, ylit. Eronen Santeri, ilm. 25.9.-2.10. Oikarinen Paavo, p. 0400-154522,
paavo.oikarinen@pp.inet.fi. Osm. 60,00€ FI02 4600 2420 0429 15. Raj. osanotto
Muu määrää koskeva rajoitus -piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus
osallistua. Lisät. Ilmoittautumiseen liitettävä kopiot kahdesta koirakohtaisesta pöytäkirjasta. KAINUUN KENNELPIIRIN MESTARUUSKOE.

7.10. Suomussalmi, Piispajärven koulu, järj. Suomussalmen kennelrengas, ylit. Manninen Heikki, ilm. 18.9.-2.10. Mikkonen Ilpo, p. 044 2111533, ilpo.mikkonen@ponsse.com. Osm.
70,00€ FI90 5442 0920 0138 98. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
enintään 12 koiraa.
Lisät. Idän suurriistakoirat jäsenten välinen mestaruusottelu Itäsiperianlaikoille.

3.11. Kajaani, Kenneltoimintakeskus Paavola, järj. Kainuun hirvikoira yhdistys, ylit. Elfving Jarmo, ilm. 16.-30.10. Leinonen Jyrki, p. 044 7344569, jyrki.leinonen@kaisanet.fi. Osm. 30,00€ FI02 4600 2420 0429 15. Lisät. Koiranohjaaja ilmoittaa maaston ja tuomarit. Sää ja kelivaraus.

11.11. Sotkamo, Hotelli Tulikettu, järj. Kainuun hirvikoirayhdistys, ylit. Välimäki Vesa, ilm. 30.10.-6.11. Pehkonen Anne, Mainuanvaarantie 240, 87900 Kajaani, p. 040-5400840, sihteeri@kainuunhirvikoirayhdistys.net. Osm.70,00€ FI02 4600 2420 0429 15. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – karsintakokeiden perusteella valitut koirat. SM-kilpailu. HIRVIMESTARITAROTTELU.

14.11. Paltamo, Vaaran kota, järj. Kainuun hirvikoira yhdistys, ylit. Tolonen Mika, ilm. 27.10.-10.11. Leinonen Veli-Antti, p. 044 5167934, leinonen.va@gmail.com. Osm. 30,00€. Lisät. Koiranohjaaja ilmoittaa maaston ja tuomarit. Maksu paikanpäällä. Sää ja kelivaraus.

18.-19.11. Puolanka, Hotelli Paljakka, järj. Kainuun hirvikoira yhdistys,
ylit. Mäkinen Asko, ilm. 6.-13.11. Pehkonen Anne, Mainuanvaarantie 240, 87900
Kajaani, p. 040 5400840, sihteeri@kainuunhirvikoirayhdistys.net. Osm.110,00€
FI02 4600 2420 0429 15. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus - koesäännön edellyttämät koetulokset: Hirvenhaukut-ottelun järjestämissäännön mukaan.

18.11. Kajaani, Mainuan kennelkeskus, järj. Mainuan ms, ylit. Heikkinen Jouko, ilm. 6.-13.11. Kemppainen Heikki, p.050 3438804, hezekem@gmail.com. Osm. 40,00€ FI96 5760 0320 0975 37.

24.11. Kajaani, Kenneltoimintakeskus Paavola, järj. Kainuun hirvikoirayhdistys, ylit. Tolonen Mika, ilm. 6.-20.11. Halonen Timo, p. 040 5351705, timo.halonen@luukku.com. Osm. 30,00€ FI02 4600 2420 0429 15. Lisät.Koiranohjaaja ilmoittaa maaston ja
tuomarit. Sää ja kelivaraus.

25.11. Suomussalmi, järj. Suomussalmen kennelrengas, ylit. Seppänen
Kauko, ilm. 6.-20.11. Helttunen Pentti, Veikkolantie 52, 89800 Suomussalmi kk, p. 040-581 3252, phelttunen@gmail.com. Osm. 35,00€ FI90 5442 0920 0138 98. Lisät. Samalla Suomussalmen kennelrenkaan mestaruuskilpailu.

2.12. Puolanka, järj. Puolangan kennelkerho, ylit. Tolonen Mika,
ilm. 13.-27.11. Keränen Markus, p. 040 9636007, rantapajun@gmail.com. Osm. 35,00€ FI77 5366 0740 0111 73. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Koiranohjaaja ilmoittaa maaston sekä tuomarit.

8.12. Kajaani, Mainuan koulutuskeskus, järj. Kainuun hirvikoirayhdistys, ylit. Heikkinen Jouko, ilm. 20.11.-4.12. Leinonen Jyrki, p. 044 7344569, jyrki.leinonen@kaisanet.fi. Osm. 30,00€ FI02 4600 2420 0429 15. Lisät.Koiranohjaaja ilmoittaa maaston ja
tuomarit. Sää ja kelivaraus.

15.12. Kajaani, Mainuan koulutuskeskus, järj. Kainuun hirvikoirayhdistys, ylit. Heikkinen Jouko, ilm. 27.11.-11.12. Leinonen Jyrki, p. 044 7344569, jyrki.leinonen@kaisanet.fi. Osm. 30,00€ FI02 4600 2420 0429 15. Lisät. Koiranohjaaja ilmoittaa maaston ja
tuomarit. Sää ja kelivaraus
.KV-KOKEET JA ARVO-OTTELUT 2017.

KV-KOE

23.9. Kajaani, Mainuan koulutuskeskus, järj. Kainuun hirvikoira yhdistys, ylit. Elfving Jarmo, ilm. 28.8.-17.9. Moilanen Jouni Sakari, Pekkiläntie 80, 88610 Vuokatti,jouni.moilanen@puolanka.net. Osm. 70,00€ FI02 4600 2420 0429 15. Raj.osanotto: enintään 35 koiraa. KV-KOE.

Rakentajahaukut

2.9. Kajaani, järj. Murtomäen erä-Ja kalaveikot, ylit.Elfving Jarmo, ilm. viim. 29.8. Kuosmanen Minna, p.044-5316018,minku.kassunkurun@gmail.com. Osm. 50,00€ FI08 8146 9710 0664 31. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Rakennusliiton valitsijamiehet ilmoittavatosallistuvat koirat. Lisät. Rakentajahaukut 2017

Hirvimestaritar

11.11. Sotkamo, Hotelli Tulikettu, järj. Kainuun hirvikoirayhdistys, ylit. Välimäki Vesa, ilm. 30.10.-6.11. Pehkonen Anne, Mainuanvaarantie 240, 87900 Kajaani, p. 040-5400840, sihteeri@kainuunhirvikoirayhdistys.net. Osm.70,00€ FI02 4600 2420 0429 15. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – karsintakokeiden perusteella valitut koirat. SM-kilpailu. HIRVIMESTARITAROTTELU.


Hirvenhaukut-ottelu 2017

18.-19.11. Puolanka, Hotelli Paljakka, järj. Kainuun hirvikoira yhdistys, ylit. Mäkinen Asko, ilm. 6.-13.11. Pehkonen Anne, Mainuanvaarantie 240, 87900 Kajaani, p. 040 5400840, sihteeri@kainuunhirvikoirayhdistys.net. Osm.110,00€ FI02 4600 2420 0429 15. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus - koesäännön edellyttämät koetulokset: Hirvenhaukut-ottelun järjestämissäännön mukaan